forex trading logo

Znak Towarowy - ochrona w Chinach PDF Drukuj Email
wtorek, 12 lipca 2011 00:24

Jeśli zależy Ci na skutecznej ochronie Twojego znaku towarowego w Chinach, najlepszym sposobem aby to osiągnąć jest zarejestrowanie go na miejscu, a dokładnie w China Trademark Office (CTMO). Niestety, znak chroniony w innym państwie nie będzie skutecznie chroniony w Chinach. Rejestracja znaku towarowego w CTMO daje ponadto dostęp do prostych i niedrogich sposobów egzekwowania prawidłowego użycia znaku towarowego, w przeciwieństwie np. do środków karnych. 

Jak skutecznie chronić swój znak towarowy w Chinach?  

Wprawdzie egzekwowanie praw dotyczących znaku towarowego bez dokonania rejestracji w CTMO jest technicznie możliwe na mocy prawa chińskiego (a także przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji), ale taka ochrona jest mniej przewidywalna i zwykle bardziej kosztowna.

Kiedy należy złożyć podanie dotyczące rejestracji?

Chiny wyznają zasadę "first-to-file" jeśli chodzi o uzyskiwanie praw do znaków towarowych. Oznacza to, że osoba, która dokonała zgłoszenia znaku towarowego jako pierwsza, ma prawo do jego rejestracji. Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że wcześniejsze stosowanie znaku daje w Chinach niewielkie o ile nie żadne zabezpieczenie.

Jak łatwo można się domyśleć, należy składać wnioski dotyczące znaków handlowych  jak najszybciej, najlepiej jeszcze przed wejściem na rynek chiński. Pozwoli to uniknąć kuriozalnych sytuacji, gdy podczas współpracy z chińskim kontrahentem dochodzi np. do przejęcia przez niego znaku towarowego poprzez szybsze zarejestrowanie go w Chinach niż sam uprawniony. W niektórych przypadkach taka wcześniejsza rejestracja może prowadzić do pozbawienia możliwości wejścia produktu na rynek chiński. Istnieją liczne przykłady sytuacji, w których handel podróbkami pod uzyskanym w ten sposób znakiem towarowym (przed prawdziwym właścicielem marki) stawał się dla strony chińskiej podstawą pozwu przeciwko rzeczywiście uprawnionemu właścicielowi. W takich przypadkach, właściciel marki może być zmuszony do płacenia wysokich odszkodowań dla fałszerzy którzy „przejęli” jego znak towarowy na terenie Chin. Niestety istnieje w Chinach pokaźna grupa osób która utrzymuje się z rejestracji cudzych znaków towarowych, a następnie sprzedaży licencji na te marki pierwotnym właścicielom.Należy zdawać sobie sprawę, że nawet jeśli nie ma "oficjalnej" wersji chińskiej znaku i w reklamie używamy wyłącznie nazwy w oryginalnej wersji językowej, Chińscy konsumenci odnoszą się do zagranicznych marek poprzez odniesienie do chińskiej wersji tłumaczenia tej marki. Jeśli nie masz Chińskiej wersji znaku towarowego, zdecydowanie zaleca się, aby jednak podjąć się jej utworzenia i zarejestrowania. W przeciwnym razie może „wyręczyć” Cię  w tym lokalny rynek i równie dobrze ktoś inny może podjąć się rejestracji. Nie bez powodu znana na całym świecie marka Starbucks, w Chinach zarejestrowanych ma około 200 znaków towarowych, łącznie z chińskim tłumaczeniem słów „star” i bucs” we wszystkich możliwych kombinacjach. Jest to jedna z przyczyn dla których warto wejście na chiński rynek skonsultować z biegłym tłumaczem, a najlepiej z osobą której ojczystym językiem jest chiński. Kolejną kwestią pomijaną przez wielu przedsiębiorców są dialekty. Tutaj również należy zastanowić się do jakiego stopnia chcemy chronić naszą markę i czy ta ochrona będzie rozciągać się na tłumaczenie nie tylko mandaryńskie, ale też np. dialekt kantoński, pekiński czy szanghajski.

Jak przebiega proces rejestracji znaków towarowych w Chinach ?

Zgłoszenie znaku towarowego może być dokonane w dwojaki sposób:poprzez złożenie wniosku bezpośrednio do CTMO w Chinach, lub alternatywnie, poprzez rozszerzenie istniejącego zgłoszenia lub rejestracji na teren Chin w ramach Protokołu Madryckiego (którego Polska jest stroną). Obecnie nie ma w Chinach możliwości składania aplikacji online. Aplikować można tylko za pośrednictwem Chińskiej Agencji Ochrony Znaków Towarowych. Może ona działać w Twoim imieniu tylko po otrzymaniu podpisanego pełnomocnictwa. Ponadto wnioskodawca musi dostarczyć swoje dane i adres w języku chińskim, w czym z niewątpliwe pomocna okazuje się właśnie Agencja. Przy określaniu zakresu dóbr jaki ma być pokrywany przez znak towarowy zaleca się jak najszerszą interpretację. Aby nasza aplikacja nie została zablokowana, wskazane jest również przeprowadzenie rozeznania, w celu sprawdzenia czy ktoś już nie złożył wniosku o rejestrację podobnego lub identycznego znaku. CTMO utworzył ogólnodostępną stronię internetową w celu ułatwienia wyszukiwania znaku towarowego:  http://202.108.90.72/trade/index.jsp., od niedawna dostępną również w języku angielskim.

Konieczne jest również dokonanie rozeznania, czy nie istnieją inne przeszkody które mogłyby w przyszłości spowodować odrzucenie wniosku. Nie szukając daleko przykładów, zgłoszenie może zostać odrzucone jeśli słowo lub element projektu jest uważany za mało wyrazisty lub zbyt ogólny. Ponadto, pojedyncze kolory, zapach i dźwięk nie mogą być przedmiotem rejestracji znaku towarowego w Chinach. Jest możliwa jednak rejestracja trójwymiarowych znaków towarowych, jak również kombinacji kolorów. Po zatwierdzeniu wniosku, zgłoszenie zostaje opublikowane w CTMO Gazette. Od tego momentu każda strona ma 3 miesiące na wniesienie sprzeciwu, pod warunkiem że istnieją podstawy do stwierdzenia, że rejestracja narusza jej prawa do znaku towarowego. Po trzech miesiącach, w przypadku braku sprzeciwu, CTMO wydaje świadectwo rejestracji. Jest ono ważne przez 10 lat i może być odnawiane na kolejne 10 lat. Ochrona znaków towarowych zarejestrowanych na podstawie Protokołu madryckiego  również trwa 10 lat.

Cały proces uzyskania świadectwa rejestracji zajmuje zwykle od 28 do 36 miesięcy, z ochroną na ogół skuteczną dopiero w dniu rejestracji, a nie wstecz do daty złożenia (tak jak w przypadku wielu innych państw).

Co można zrobić, aby zapobiec rejestracji podobnego lub identycznego znaku towarowego w Chinach?

Pierwszym i najważniejszym krokiem jaki przedsiębiorca musi podjąć w celu ochrony swojego znaku towarowego w Chinach jest jego zarejestrowanie na miejscu. Często w wielu przypadkach okazuje się to wystarczające. Jeśli natomiast zdarzy się, aby ktoś chciał zarejestrować Twój znak towarowy, możesz wnieść sprzeciw od momentu publikacji takiego zamiaru w Trademark Gazette. Zazwyczaj zaleca się także, aby przed wniesieniem sprzeciwu wysłać nieformalny list do CTMO wskazujący na istnienie Twoich praw do znaku, pod warunkiem oczywiście, że dokonałeś jego rejestracji w Chinach. Sprzeciw może zostać rozpatrzony w przeciągu 3 do 4 lat. Przegrana strona może wnieść apelację do TRAB (Trade Mark Review & Adjudication Board), która zazwyczaj wymaga kolejnych 5 do 7 lat do momentu wydania rozstrzygnięcia. Od decyzji TRAB można dalej odwołać się do Sądu w Pekinie.

Co zrobić, jeśli trzecia strona już zarejestrowała Twój znak towarowy w Chinach?

Rejestracja takich znaków towarowych może zostać anulowana poprzez złożenie petycji do TRAB. Zaleca się wsparcie takiego odwołania licznymi dowodami na korzystanie z znaku, zarówno w Chinach jak i na świecie. Anulowanie takiej rejestracji może trwać pięć do siedmiu lat do momentu podjęcia decyzji. W tym czasie niestety bardzo trudno powstrzymać fałszerza od czerpania finansowych korzyści z używania znaku. Jeśli natomiast ktoś zarejestrował Twój znak, ale nie używał go przez trzy lata, możliwe jest wniesienie petycji do CTMO w celu anulowania rejestracji na podstawie nieużywania. Petycja jest zwykle rozpatrywana w przeciągu jednego roku lub do dwóch lat.

 

Artykuł nie stanowi porady prawnej. W celu jej uzyskania, czytelnicy powinni skonsultować się z wykwalifikowanym prawnikiem.

 

 

 

 Stworzone dzięki Business Template Joomla, prawochinskie.pl. Designed by: web host ftp hosting Valid XHTML and CSS.